Streamer一覧

ライバーデビュー

派遣社員しながら、ライバーデビューしました。ラジオやYouTubeとは違う楽しさ。毎日雑談しながら、どうやったらトップライバーになれるか、いろいろと試行錯誤しています

google-site-verification=cAmJvaYZ7N7SHLT5STgn5jsRyetYgna2IE2fq1ZTbjU